העשרה אינסטרומנטלית

מה זה תוכנית העשרה אינסטרומנטלית IE?

IE = Instrumental Enrichment

תוכנית ההעשרה האינסטרומנטלית מאפשרת לשפר את יכולת הלמידה, על ידי הקניית הרגלי למידה יעילים ונכונים.

איך זה קורה?

תוכנית ההעשרה האינסטרומנטלית פועלת בשני מישורים. מצד אחד היא משקמת באופן ישיר את התפקודים הקוגניטיביים הלקויים ומצד שני היא פועלת לשם חיזוקם של תפקודים, שיאפשרו להפיק את המקסימום מתהליכי הלמידה הנרכשים. בכך בעצם “מצטמצמת” ההשפעה של החלקים התפקודיים הלקויים.

התוכנית מבוססת על כלי עבודה (7 לגיל הרך ו-14 לגילאי 9 ומעלה) – בשלב הראשון נעבוד עם 7 כלים ובשלב השני עם 7 כלים נוספים, הכוללים מטלות המוצגות באופנים שונים (מילוליים, גרפיים ומספריים).

מה ייחודה של התוכנית?

בניגוד לתוכניות אחרות העוסקות בפיתוח של מיומנויות חשיבה, התוכנית האינסטרומנטלית נגזרת מתאוריה רחבה ומעמיקה – תיאוריית ההשתנות הקוגניטיבית המבנית ותיאוריית הלמידה המתווכת. על בסיס התיאוריות הללו נקבעו התכנים, הכלים, השיטות ודרכי התיווך שלהם. בנוסף ההתבססות עליהן גם מאפשרת את הגמישות המחשבתית, הנחוצה כל כך להשגה של שינוי קוגניטיבי מבני אמיתי.

למי היא מיועדת?

תוכנית העשרה האינסטרומנטלית פונה לאוכלוסייה גדולה ומגוונת הכוללת: תלמידים במערכת החינוך הפורמלית, מחוננים תת-משיגים, ילדים בעלי קושי תפקודי הלומדים במערכות מיוחדות, ילדים המגיעים מרקע תרבותי שונה, בוגרים המצויים בתהליך של הכנה להכשרה מקצועית ועוד.

היה שותף!

תרומתכם תאפשר לנו להמשיך לקדם תכניות לקידום מימוש הפוטנציאל

מידע אישי

פרטי חיוב

סה"כ תרומה: €50